عده ای از كاربران Hotmail  مدتی است در انجمن ها و فروم های مایكروسافت از اینكه تعدادی از ایمیل هایشان پاك شده شكایت می كنند. تعداد این كاربران تا كنون 470 نفر است و بیان كرده اند كه بخش عمده ایمیل هایشان كه در inbox ایمیل بوده به قسمت Deleted Folders رفته است . . .

ICT TEACH GROUP

مایكروسافت خود مطلع است كه سیستم ایمیل Hotmail دچار یك ایراد اساسی شده است. ولی زمان مشخصی از طرف مایكروسافت برای رفع این مشكل ارائه نشده است. این سیستم ایمیل دارای 360 میلیون كاربر است و هنوز مشخص نیست چند كاربر این سیستم، دچار مشكل شده اند.

سخنگوی مایكروسافت این چنین گفته است:

ظاهرا مشكلی در سرویس های Hotmail  ایجاد شده كه به زودی رفع خواهد شد. ما به این خاطر از شما كاربران عذر خواهی می كنیم و به زودی مشكل را رفع خواهیم كرد.

وی اشاره نكرد كه این مشكل از كجاست و به چه دلیل روی داده است.

مایكروسافت سرویس دیگری هم روی همین هاست دارد (Live@edu) كه مخصوص دانش آموزان و دانش جویان است، ولی ظاهرا این مشكل در این قسمت ایجاد نشده و به Hotmail  محدود می شود.

شاید این اتفاق تلنگری است برای افرادی كه در ایمیلشان اسناد مهمی را نگهداری می كنند. این افراد باید یك Backup از اطلاعات مهم خود بگیرند.

آیا این مشكل برای شما هم پیش آمده است؟ آیا ایمیل های شما آنقدر مهم هستند كه با رخداد چنین اتفاقی، مشكلات زیادی برای شما ایجاد شود؟ نظرات خود را در بخش  نظرات با ما در میان گذارید.

ICT TEACH GROUP


منبع:http://www.zoomit.ir/it-news/internet-network/item/280-hotmail-users-complain-of-deleted-emails-liveedu-unaffected